VÝUKOVÝ PROGRAM

pro žáky ZŠ, SŠ

∙ poznávání Bílovic (studánka Leoše Janáčka, hájovna, Liduščin památník)

∙ zábavné vzdělávání - seznámení s příběhem lišky Bystroušky během hraní minigolfu

∙ možnost zajištění oběda

∙ kvíz, improvizované divadlo, tvořivá dílna

∙ při nepříznivém počasí lze využít prostory SVČ Liška Lužánky


Program je možné přizpůsobit individuálním potřebám třídy. Naším cílem je, aby si děti od nás odvezly nejen hezké zážitky, ale i znalosti o zajímavém literárním díle.

¨